Domājot par ūdensapgādes sistēmas ierīkošanu, paralēli jāplāno arī kanalizācija. Sadzīves, ražošanas un lietus ūdeņus var novadīt pa vienu vai vairākiem kolektoriem. Šķirtā sistēma, kad katram notekūdeņu veidam tiek paredzēts savs kolektors, izmaksā dārgāk un ierīkošana ir sarežģītāka, tomēr tā nodrošina pilnvērtīgāku attīrīšanu un regulēšanu. Kas ir sadzīves kanalizācija? Tie ir notekūdeņi no visām saimniecības ēkām, kuru saturu līdz pat 80% apmērā ...
Lai ēka ekspluatācijas laikā netiktu applūdināta, lai teritorija būtu iespējami sausa arī lietainā laikā, jādomā par lietusūdens novadīšanu. Īpaši būtiski ir šo ūdeni savākt no ēku jumtiem un piemājas laukumiem. Liela daļa lietusūdens ir jāiesūcina gruntī. Lietusūdens var saturēt gan eļļas, gan naftas produktus, gan dažādas smiltis, augu daļas, putekļus u.tml., tāpēc būtu vēlams tos nostādināt pirms novada ūdenstilpnēs. "Ūdensapgāde"- 20 gadu ...
Dziļurbumiem jeb artēziskajām akām ir virkne priekšrocību, pateicoties kurām pēdējos gados tās ir kļuvušas ļoti pieprasītas privātmāju ūdensapgādes sistēmas. Tiesa, pirms darbu uzsākšanas vēlams izvērtēt finansiālās iespējas, konkrētās vietas ģeoloģiju un ieklausīties profesionāļu padomos, lai tiktu sasniegts labākais iespējamais risinājums konkrētajā vietā, kas atbilstu pasūtītāja vēlmēm. Būtiskākās dziļurbumu priekšrocības ir ūdens tīrība. Reizēm gan gadās, ka konkrētajā vietā arī šādi iegūts ...
Ūdensapgādes sistēma ir vairāku savstarpēji saistītu elementu kopums. Tās pamats jeb "sirds" ir ūdens ieguves avots. Ūdens avota specifika atkarīga no nepieciešamības. Piemēram, ja nepieciešams ūdens tikai un vienīgi dārza laistīšanai, par avotu var kalpot piemājas dīķis, taču, ja jāiegūst ūdens, ko var lietot uzturā, drošāk būs izvēlēties dziļurbumu. Ja tas ir aktuāli, nepieciešams uzstādīt arī ūdens attīrīšanas sistēmu, taču ...
Būtiski ir veikt ūdens patēriņa aprēķinus. Būtiskie principi ir definēti LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”. Visupirms kopējā ūdens patēriņa aprēķins: 1)  Sanitārtehnisko ierīču izmantošanas varbūtība:             P – sanitāri tehnisko iekārtu izmantošanas varbūtība;            qhr – sanitāri tehniskās iekārtas ūdens patēriņš maksimuma stundā; l/h; qhr=15,6             U – patērētāju skaits, cilv; U=5;            q0 – maksimālais caurplūdums, l/s; q0=0,3;             N – sanitārtehnisko ierīču skaits, gab; N=7.2) ...

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com