Zemes iedzīvotāju straujais pieaugums prasa krasi palielināt ne tikai pārtikas resursus, bet arī nodrošinājumu ar ūdens resursiem. Pasaules dabas fonds, balstoties uz saviem pētījumiem, brīdina, ka cilvēcei radīsies problēmas pat ar dzeramo ūdeni. Cik reāls ir šis drauds?Mūsu planētu drīzāk vajadzētu saukt par Okeānu, nevis Zemi, jo ¾ tās klāj ūdens. Cilvēces rīcībā esošie ūdens krājumi ir milzīgi – 1404860 ...
Latvijas dzeramajos ūdeņos nokļūst daudz dzelzs sāļu, kuri bieži simbiozē ar mangāna sāļiem. Dzelzs sāļi pazemes ūdeņos nokļūst no iežiem, kuri glabā pazemes ūdeņu krājumus (dziļurbums – dziļurbuma aka – aku urbšana), vai no dzelzs cauruļvadiem un ūdenstorņiem, tiem korodējot. Sliktu ūdens piegādes cauruļvadu un rezervuāru dēļ bieži pat labas kvalitātes ūdens kļūst neatbilstīgs drošuma prasībām. Jāatzīmē, ka Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas pieļauj Fe ...
Ūdenstornī uzstādītā rezervuāra regulējošo tilpumu aprēķina, izmantojot ūdens patēriņa grafiku un sūkņa darbības grafiku. Nosakot ūdenstorņa rezervuāru, netiks ņemts vērā nepieciešamais ūdens daudzums ugunsdzēsības vajadzībām. Sūkņa padeve procentuāli pa stundām jāsadala tā, lai diennakts patēriņš būtu 100 %. Ūdens rezervuāra tilpums nedrīkst pārsniegt 2 % no kopējā diennakts patēriņa. Ūdenstornim jānodrošina ūdens padeve visos brīžos, kad sūkņa ražība ir mazāka par patēriņu.   "Ūdensapgāde"- 20 ...
Spice ir pats lētākais ūdens ieguves veids, salīdzinot ar citiem ūdens ieguves veidiem.Spici pārsvarā uzstāda privātmāju teritorijā, dārzu kooperatīvos, un, protams, visur tur, kur tas iespējams (atkarībā no grunts). Spices ierīkošana tehniskām vajadzībām, sākot no 5 m līdz pat kristāldzidram dzeramajam ūdenim. Spices pilna nomaiņa. Spices skalošana vai tīrīšana sniedz īslaicīgu vai pat nesniedz nekādu rezultātu. Strādājam iekštelpās, grodos, kaut vai ...
Spices jeb iesisto cauruļveidu akas parasti veido Rīgā, Pierīgā, Saulkrastu apkaimē, Jūrmalā, kur vairāk smilts grunts. Citur tas var neizdoties, it īpaši, ja apakšā ir dolomīts un oļi, tad jārok parastā grodu aka vai jāveido dziļurbums.Dziļurbums no spices atšķiras ar to, ka spice uztver virsējos lietusūdeņus, gruntsūdeņus līdz 6 metru dziļumam. Zemē iedzen cinkotu tērauda cauruli, kuras apakšējā daļā ir ...

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com