Artēziskās akas aprēķina shēma. S – ūdens līmeņa pazeminājums, m; m – ūdens nesošā slāņa biezums, m; R – ietekmes rādiuss. Artēziskās akas aprēķina mērķis ir pārbaudīt akas ūdens atdeves spēju un salīdzināt to ar nepieciešamo ūdens caurplūdumu, tas ir, salīdzināt Qaka ar Qpat, kur Qpat ir vienāds ar Qsadz. Rezultātā jārodas sakarībai Qaka>Qsadz. k – ūdens nesošā slāņa filtrācijas koeficients, m/s, k=0,0002m/s; m – ūdens nesošā slāņa biezums, m, ...
Piedāvājumā ir dažādi sūkņu varianti, taču ir jāzina daži knifi, lai izvēlētos sūkni, kas konkrētajā vietā darbosies efektīvi un atbildīs pasūtītāja vēlmēm. Sadzīves ūdensapgādei, visdrīzāk, būs nepieciešams artēziskais sūknis, taču iekšējai un ārējai ugunsdzēsībai piemēroti ir iegremdējamie sūkņi.Pēc sekojošas formulas var aprēķināt nepieciešamo sūknēšanas augstumu, kas ir būtisks kritērijs sūkņa izvēlē:H=Hbr+1.1h+Hiek.+∆z,                   ...
Siltumsūknis ir kompleksa sistēma, kurā ietilpst iekārtas apsildes un patēriņa ūdens sagatavošanai, kolektors siltuma savākšanai un ūdens apsildes sistēma, kas siltumu nogādā apkurināmajās telpās. Par silstumsūkņa sirdi var uzskatīt kolektoru - tā ir sistēmas daļa, kura iegūst siltumu no apkārtējās vides un tiek uzstādīta siltuma avotā. Iegūtais siltums tālāk tiek nodots telpu vai ūdens uzsildei. Noderīgi, ka vienlaikus arī ventilējamajā gaisā ...
Siltumsūknis ir ekoloģiska un mūsdienīga apsildes iekārta telpu vai karstā ūdens uzsildīšanai. Siltums tiek ražots izmantojot apkārtējās vides resursus - enerģiju no augsnes, ūdens, dziļurbuma vai saules. Pēdējos gados siltumsūkņi piedzīvojuši īstu uzvaras gājienu, tie ir piemēroti dažādas nozīmes un lieluma telpām. Siltumsūkņu priekšrocību ir daudz. Tam ir zemas saražotās jaudas izmaksas, kas nozīmē, ka pareizi uzstādīts siltumsūknis sevi atpelnīs salīdzinoši ...
Izšķir vairākus siltumsūkņi veidus atkarībā no tā, kāda veida apkārtējās vides enerģija tajos tiek izmantota. Izšķir šādus siltumsūkņu veidus: 1) Zemes virsmas siltumsūkņi. Jārēķinās, ka šāda sūkņa uzstādīšanai nepieciešama pietiekami liela brīva piemājas teritorija, kurā varētu aptuveni 1 metra dziļumā ierīkot kolektoru. Jāpievērš uzmanība, lai šajā laukumā zemē nebūtu ieraktas kādas citas komunikācija. Nepieciešamais zemes laukuma izmērs atkarīgs no iegūstamā siltuma ...

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com