Lai ēka ekspluatācijas laikā netiktu applūdināta, lai teritorija būtu iespējami sausa arī lietainā laikā, jādomā par lietusūdens novadīšanu. Īpaši būtiski ir šo ūdeni savākt no ēku jumtiem un piemājas laukumiem. Liela daļa lietusūdens ir jāiesūcina gruntī.

Lietusūdens var saturēt gan eļļas, gan naftas produktus, gan dažādas smiltis, augu daļas, putekļus u.tml., tāpēc būtu vēlams tos nostādināt pirms novada ūdenstilpnēs.


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze dziļurbumu un ūdens spices ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com