Ūdens ieguvei ir divi urbumu veidi, katrs no kuriem piemērots dažādās situācijās: - Sīkie urbumi ir 6-20 metru dziļumā, līdz ūdensnesošajiem smilšu horizontiem. Šādi urbumi tiek ierīkoti sausā veidā. Šis risinājums piemērots privātmājām un vasarnīcai, arī saimniecības vajadzībām, jo tā par salīdzinoši zemu cenu īsā laikā iespējams iegūt labu rezultātu. Šos urbumus sauc par spicēm. - Dziļie jeb artēziskie urbumi, kā vēsta ...
Nedaudz vairāk kā 70% zemes aizņem ūdeņi - tās ir upes, ezeri, jūras un okeāni. Arī virszemes ūdenskrātuvju ūdeni ir iespējams lietot sadzīvē un pat pārtikā, ja to iepriekš attīra no piemaisījumiem un dezinficē, kas nozīmē salīdzinoši augstas papildu izmaksas. Tomēr, salīdzinot ar pazemes ūdeņiem, virszemes avoti ir vieglāk pieejami un novērtējami, to sastāvā nav minerālvielu no grunts. Tiesa, virszemes ...
Objektos, kuros ir paaugstināta ugunsbīstamība, noteikti ir jāparedz ugunsdzēsības ūdensapgāde, kas ugunsnelaimes gadījumā spēs reaģēt ātrāk, nekā spēj ierasties ugunsdzēsēju brigāde. Protams, mūsdienās ugunsdzēsības ūdensapgādei pastāv vairāki iespējamie risinājumi, taču izplatītākā ir augstspiediena sistēma. Tā sastāv no ūdens avota, sūkņa, spiedvada, hidrantiem un piederumiem ūdens strūklas vadīšanai. Īpaši būtiski ir šādu sistēmu ierīkot, piemēram, kokapstrādes uzņēmumos. Sūkņa iedarbināšana jānodrošina no katra ...
Ikvienā ēkā, neatkarīgi no tās nozīmes, ir nepieciešama ūdensapgāde - t.i. jābūt pieejamam ūdenim, kas izmantojams gan pārtikā, gan arī citām sadzīves vajadzībām. Ērtākais sadzīves ūdensapgādes risinājums ir dziļurbuma jeb artēziskās akas ierīkošana. Būtiski, lai ūdens kvalitāte atbilstu Ministru kabineta noteikumos definētajai. Sadzīves ūdensapgādes sistēma sastāv no 3 būtiskākajiem elementiem: dziļurbuma un sūkņa, virszemes paviljona un pazemes spiedvada. "Ūdensapgāde" - 20 gadu ...
Ražotnes mēdz būt ļoti dažādas. Ir tādas, kurās nepieciešams visaugstākās pārtikas kvalitātes ūdens, taču ir arī tādas, kurās pietiek, piemēram, ar tuvumā esošu mākslīgo dīķi. Otrais variants ir pilnīgi pietiekams baļķu krautuvēm, kur periodiski jāveic baļķu laistīšana. Arī ražošanas ūdensapgādē piemērots risinājums ir dziļurbums jeb artēziskā aka. Būtisks kritērijs ūdensapgādes plānošanā ir konkrētās ražotnes specifika un prasības pret ūdensapgādi - ...

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009

E-pasts: udensapgades@gmail.com