Spice - Spiediena ūdens Šahtveida aka Lai gan Latvijas laukos un mazpilsētās aku vindas joprojām čīkst, tomēr urbanizācija šo ūdens ieguves veidu mazpamazām ierindo muzeju vērtībās. Arī tāpēc, ka grodu akas netiek urbtas, bet raktas: mums nav tik jaudīga urbšanas tehnika. Tāpēc izmantojam galvenokārt divus aku urbšanas veidus — filtrējošos jeb spices (“līdz smiltīm”) un dziļos (“līdz kaļķakmenim”), kurus ...
Caururbjot šādus iežus, urbuma skalošanai parasti lieto ūdeni. Cietie, bet stiprie plaisainie ieži jāurbj, skalojot urbumu ar māla duļķi. Vidējas cietības un cietos iežos caurubj ar palielinātu iedziļināšanos, lietojot pagarinātu serdes cauruli, izņemot gadījumu, kad serde skalošanas šķidruma un urbjkomlekta vibrāciju ietekmē tiek pakļauta palielinātai sairdināšanai. Urbjot norādītajos iežos, uz urbuma skaldvirsmu ar urbjkomplektu jārada palielināts spiediens, ko regulē atbilstoši urbjkomplekta rotācijas ...
Ūdens ieguves urbumus veido dažādos ģeoloģiskos apstākļos. Iežu īpašības ir ļoti dažādas, tāpēc nevar sniegt konkrētus norādījumus par urbšanas režīmu katram atsevišķam iezim. Visvairāk izveido samērā seklus (no 60 līdz 100 m dziļus) urbumus, kuru garengriezumos sastopami slāņaini ieži (smilts, plūstošā smilts, māls, smilšmāls u.c.).Ūdensnesējhorizontu šādiem urbumiem parasti veido smilts, kas atrodas virs māla slāņa. Urbumiem parasti ir viencaurules kolonas ...
Veicam dziļurbuma akas remontu visā Latvijas teritorijā.  Vecā sūkņa demontāža,izcelšana no dziļurbuma.   Dziļurbuma akas tīrīšanas process. Dziļurbuma sūkņa nomaiņa pret jaunu,kurš kalpos vēl ilgus gadus. Dziļurbuma atpumpēšana,atsūknēšana. Kamēr no urbuma nāks vizuāli tīrs ūdens. Ūdens dziļurbuma akā attīrījies un ir lietojams uzturā. "Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze ūdens spices un dziļurbumu ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu. ...
Ārējam ūdensvadam izmantojamo cauruļu veidi un raksturojums. Tērauda caurules. Tērauda caurules galvenokārt lieto vietās, kur nepieciešama liela pretestība dinamiskām slodzēm, seismiskajos rajonos, ierīkojot zemtekas, šķērsojot ceļus un makroporainās gruntīs. Mūsdienās lieto elektrometinātas caurules ar taisnu šuvi vai ar spirālšuvi un bezšuves karsti velvētās caurules. Savienošana notiek metinot. Tērauda caurules tiek izgatavotas no augstas kvalitātes tērauda, kas ir īpaši izturīgs, viegli metināms un ilgi ...

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com