Latvijā, līdzīgi kā visā pasaulē, ūdens tīrība strauji samazinās, tāpēc tiek meklēti arvien jauni paņēmieni, kā nepieļaut ūdens piesārņotību. Viens no svarīgākiem noteikumiem šajā jomā ir pareiza ūdens ieguves metode. Katru no mums interesē, kā tiek iegūts ūdens, ko lietojam uzturā, dārza laistīšanā utt. Piemēram, dzeramo ūdeni Latvijā iegūst tieši no trim dažādiem pazemes slāņiem. Visbiežāk izmanto kvartāra smiltis jeb ...
Izvēloties precīzāku akas rakšanas vietu, noderīgi uzklausīt hidroģeologa padomu, kas sniegs ziņas, kur un cik daudz ūdens ir katrā no zemes slāņiem. Par to tiek klāstīts gan īpašās kartēs, gan ģeoloģiskajās analīzēs, datos par tā dziļumu, ražīgumu, ūdens ķīmisko sastāvu utt. Vēl kāds aspekts ir ne mazāk svarīgs, to spēj ietekmēt dažādi apstākļi. Piemēram, blīvi apdzīvotās vietās — vasarnīcu rajonos ...
Dziļurbumu ierīko, caururbjot ūdens necaurlaidīgo māla slāni. Ūdeni zem tā dēvē par spiediena jeb artēzisko ūdeni, jo tas ir saspiests. Urbuma ierīkošanas laikā šis ūdens it kā tiek atbrīvots, un spiediens no dziļuma ceļ to augšā pa caurulēm līdz t.s. ūdens līmenim. Dziļurbuma ūdenī parasti ir palielināts dzelzs daudzums un tāpēc tas ir cietāks. Pret to cīnās, uzstādot īpašus filtrus. ...
Viens no faktoriem, kas nosaka ražošanas spēku attīstību, ir ūdens. Bez ūdens nav iespējama apdzīvoto vietu eksistence un nevar darboties neviens rūpniecības uzņēmums. Ūdens nepieciešams arī transportā, mājsaimniecībā un citās dzīves nozarēs. Ūdens - tas ir dzīvība.Ūdens apgādes avoti ir atklātas krātuves un pazemes ūdeņi. Kopumā tie veido dotā rajona ūdens krājumus ( resursus). It īpaši liela nozīme ūdensapgādē ir ...
Apakšzemes ūdens cēlies pa lielākai daļai no virzemes ūdens. Tas, pa zemes porām sūkdamies, nonāk uz blīva slāņa, kas ūdeni dziļāk nelaiž, un te uzkrājas, piepildāms starpas, poras starp gruntsgraudiņiem, vai plaisas un lielākus tukšumus cietos akmens vai klints slāņos. Tātad varētu izšķirt 2 šķiras ūdeņa. Viena šķira tā, kad ūdens piepilda poras gruntsgraudiņu starpās, tātad nesastāda nepārtrauktu ūdens masu ...

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com