Būtiski ir veikt ūdens patēriņa aprēķinus. Būtiskie principi ir definēti LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.

Visupirms kopējā ūdens patēriņa aprēķins:
1)  Sanitārtehnisko ierīču izmantošanas varbūtība:
             P – sanitāri tehnisko iekārtu izmantošanas varbūtība;
            qhr – sanitāri tehniskās iekārtas ūdens patēriņš maksimuma stundā; l/h; qhr=15,6 
            U – patērētāju skaits, cilv; U=5;
            q0 – maksimālais caurplūdums, l/s; q0=0,3; 
            N – sanitārtehnisko ierīču skaits, gab; N=7.
2) Koeficientu, kas nosaka vienlaicīgi darbojošos ierīču skaitu sistēmā, q nosaka LBN 221-98 5. pielikums. Tas atkarīgs no sanitāri tehnisko ierīču izmantošanas varbūtības reizinājuma ar ierīču skaitu, t.i., N*P=0,01*7=0,07=> q=0,365.
3) Maksimālais ūdens patēriņš:
            qtot - maksimālais ūdens patēriņš, l/s;
            q0 - maksimālais caurplūdums, l/s; q0=0,3; 
            α = 0,365
Maksimālais kopējais ūdens patēriņš ir 0,55 l/s.
 Savukārt karstā ūdens patēriņu aprēķina sekojoši:
1) Sanitārtehnisko ierīču izmantošanas varbūtība:                                                        
            P – sanitāri tehnisko iekārtu izmantošanas varbūtība;
            qhr - sanitāri tehniskās iekārtas ūdens patēriņš maksimuma stundā; l/h;qhr=10 l/h   
            U – patērētāju skaits, cilv; U=5;
            q0 - maksimālais caurplūdums, l/s; q0=0,2 
            N – sanitārtehnisko ierīču skaits, gab; N=7.
      
2) Koeficientu, kas nosaka vienlaicīgi darbojošos ierīču skaitu sistēmā, α nosaka LBN 221-98 5. pielikums. Tas atkarīgs no sanitāri tehnisko ierīču izmantošanas varbūtības reizinājuma ar ierīču skaitu, t.i., N*P=0,01*7=0,07=> α=0,365.
3) Maksimālais ūdens patēriņš:                                                      
            qtot - maksimālais ūdens patēriņš, l/s;
            q0 - maksimālais caurplūdums, l/s; q0=0.2 
            α=0,365
Maksimālais kopējais ūdens patēriņš ir 0,37 l/s.
Attiecīgi aukstā ūdens patēriņa aprēķini:
1) Sanitārtehnisko ierīču izmantošanas varbūtība:                                                                      
            P –sanitāri tehnisko iekārtu izmantošanas varbūtība;
            qhr - sanitāri tehniskās iekārtas ūdens patēriņš maksimuma stundā; l/h;qhr=5.6       
            U – patērētāju skaits, cilv; U=5;
            q0 - maksimālais caurplūdums, l/s; q0=0,2 
            N – sanitārtehnisko ierīču skaits, gab.; N=7.
2) Koeficientu, kas nosaka vienlaicīgi darbojošos ierīču skaitu sistēmā, α nosaka LBN 221-98 5. pielikums. Tas atkarīgs no sanitāri tehnisko ierīču izmantošanas varbūtības reizinājuma ar ierīču skaitu, t.i., N*P=0,006*7=0,042=> α=0,259.
3) Maksimālais ūdens patēriņš:                                                     
            qtot - maksimālais ūdens patēriņš, l/s;
            q0 - maksimālais caurplūdums, l/s; q0=0,2 
            α=0,259
Maksimālais kopējais ūdens patēriņš ir 0,26 l/s.
 
Cauruļvadu dimensionēšana.
Pēc nomogrammas nosaka nepieciešamos cauruļvadu diametrus PVC spiedvados pie atbilstošā caurplūduma, ņemot vērā, ka optimālais ūdens plūsmas ātrums cauruļvados ir ap 1,0 m/s.
Kopējais aukstā ūdens ievads:
Qtot = 0,55 l/s
V = 1,0 m/s
DN 32 ( PVC Ø26x3)
Karstā ūdens vads:
Qtot = 0,37 l/s
V = 1,0 m/s
DN 25 ( PVC Ø20x2.5)
Aukstā ūdens vads:
Qtot = 0,26 l/s
V = 0,8 m/s
DN 32 ( PVC Ø20x2.5)


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze dziļurbumu un ūdens spices ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com