Viens no faktoriem, kas nosaka ražošanas spēku attīstību, ir ūdens. Bez ūdens nav iespējama apdzīvoto vietu eksistence un nevar darboties neviens rūpniecības uzņēmums. Ūdens nepieciešams arī transportā, mājsaimniecībā un citās dzīves nozarēs. Ūdens - tas ir dzīvība.
Ūdens apgādes avoti ir atklātas krātuves un pazemes ūdeņi. Kopumā tie veido dotā rajona ūdens krājumus ( resursus). It īpaši liela nozīme ūdensapgādē ir pazemes ūdeņiem, jo tie raksturīgi ar augstu bakterioloģisko kvalitāti un ar gandrīz konstantu, t. i., namainīgu temparatūru. Šo īpašību dēļ dažās nozarēs pazemes ūdeņi ir neaizstājami.
Pazemes ūdeņu izmantošanā svarīga loma ir ūdens ieguves urbumiem. Urbumu un ūdens pacelšnas ierīču iekārtošanas ekonomiskums un tas, ka urbumi nav atkarīgi cits no cita, kā arī iespēja, ja tas nepieciešams, palielināt ūdens daudzumu atsevišķā saimniecībā, izveidojot jaunu urbumu, un urbuma izveidošanas ātrums ir faktori, kas nosaka urbuma plašo izplatību.
Urbumu skaits jau tagad ir ļoti liels un katru gadu vēl arvien palielinās.Urbšanas darbus pašreiz veic daudzi specializti uzņēmumi, tajā skaitā arī mēs - Ūdensapgāde.

Ūdens ieguves urbumi - filtra akas urbuma izveide

 


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze ūdens spices un dziļurbumu ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com