Piedāvājumā ir dažādi sūkņu varianti, taču ir jāzina daži knifi, lai izvēlētos sūkni, kas konkrētajā vietā darbosies efektīvi un atbildīs pasūtītāja vēlmēm. Sadzīves ūdensapgādei, visdrīzāk, būs nepieciešams artēziskais sūknis, taču iekšējai un ārējai ugunsdzēsībai piemēroti ir iegremdējamie sūkņi.
Pēc sekojošas formulas var aprēķināt nepieciešamo sūknēšanas augstumu, kas ir būtisks kritērijs sūkņa izvēlē:
H=Hbr+1.1h+Hiek.+∆z,                                                                              
            Hbr - brīvais spiediens, m, Hbr=14m;
            Hiek - spiediena zudumi iekārtā, m, Hiek=15m;
            h – spiediena zudumi spiedvadā, m;
             h=ixL=0.055x115=6,3m;                                                                  
            ∆z - augstumu starpība, m, Δz=3+12=15m.
H=14+1,1x6,3+15+15=51m
Qsadz=0,81 l/s=2,92 m3/st.
Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, šeit būtu nepieciešams artēziskais sūknis ar caurplūdumu 2,92 m3/st un sūknēšanas augstumu 51 m. 
Savukārt ugunsdzēsības sūknim jānodrošina caurplūdums, kas nepieciešams viena ārējā hidranta darbībai - Qnep ir 60 l/s.
Ārējās ugunsdzēsības sūkņa nepieciešamā sūknēšanas augstuma aprēķinu veic pēc sekojošas formulas:
H=Hbr+1.1h+∆z, kur                                                                                      
Hbr- brīvais spiediens pie hidranta, m;
Hbr=hhidr+hšļ+hēka+hsobrs, kur                                                                
            hhidr - spiediena zudumi hidrantā, m, hhidr=4m;
            hšļ - spiediena zudumi šļaūtenē, m, hšļ=6m;
            hēka - ēkas augstums, m, hēka=4m;
            hsobrs - spiediena zudumi stobrā, m, hstobrs=17m
            Hbr=4+6+4+17=31m
h – spiediena zudumi spiedvadā, m;
            h=ixL=0,016x76=1,22m;                                                        
∆z – augstumu starpība, m,
            ∆z=5,20-1,72=3,48m                                                              
H=31+1,1x1,22+3,48=35,82=36m
Tātad nepieciešams sūknis ar caurplūdumu Q=60 l/s un sūknēšanas augstumu H=36 m.


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze ūdens spices un dziļurbumu ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com