Artēziskās akas aprēķina shēma.

S – ūdens līmeņa pazeminājums, m; m – ūdens nesošā slāņa biezums, m;

R – ietekmes rādiuss.

Artēziskās akas aprēķina mērķis ir pārbaudīt akas ūdens atdeves spēju un salīdzināt to ar nepieciešamo ūdens caurplūdumu, tas ir, salīdzināt Qaka ar Qpat, kur Qpat ir vienāds ar Qsadz. Rezultātā jārodas sakarībai Qaka>Qsadz.

k – ūdens nesošā slāņa filtrācijas koeficients, m/s, k=0,0002m/s;

m – ūdens nesošā slāņa biezums, m, m=10m;

S – ūdens līmeņa pazeminājums, m, S=4m,

R – ietekmes rādiuss, m, R=150m;

r  filtra caurules diametrs, m, r=0,04m

Pēc aprēķiniem no akas ir nepieciešams 0,81 l/s sadzīves vajadzībām un vēl ap 2 l/s ugunsdzēsības dīķa papildināšanai. Lai gan aprēķinātais akas debits ir stipri lielāks, tomēr saglabā aku ar šo pašu caurplūdumu.

Dīķa aprēķins

Dīķa ūdeni izmanto ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī ražošanas ūdensapgādei. Dīķa nepieciešamo tilpumu sastāda vairākas sastāvdaļas.

Formulā jāievieto vai nu ārējai, vai iekšējai ugunsdzēsībai nepieciešamais ūdens daudzums, atkarībā no tā, kurš ir lielāks, jo vienlaicīgi iespējams viens ugunsgrēks. Tā kā ārējai ugunsdzēsībai nepieciešams lielāks ūdens daudzums, tad izmanto to.

Jāizvērtē arī tilpuma zudumi, kas ir ap 20 % no Vnep jeb aptuveni 144 m3. Līdz ar to nepieciešamais dīķa tilpums Vnep=720+144=864 m3. Ar tuvināšanas metodi noteikts, ka dīķa izmēriem jābūt 38 x 17 m, ar dziļumu 2,14m.

Lai ūdens no dīķa neinfiltrētos gruntī, dīķa dibenu būvē ar divām kārtām ģeotekstila kārtām un vienu ģeomembrānas kārtu.

Sūkņu izvēles shēmas

Dažādiem nolūkiem nepieciešams paredzēt dažādus sūkņus tā, lai sūknis darbotos efektīvi. Piemēram, sadzīves ūdensapgādei nepieciešams artēziskais sūknis, iekšējai un ārējai ugunsdzēsībai nepieciešami iegremdējami sūkņi.

Sadzīves ūdensapgādes artēziskā sūkņa izvēles shēma

Sūkņa nepieciešamā sūknēšanas augstuma noteikšanas shēma.

H=Hbr+1.1h+Hiek.+∆z,                                                                              

            Hbr - brīvais spiediens, m, Hbr=14m;

            Hiek - spiediena zudumi iekārtā, m, Hiek=15m;

            h  spiediena zudumi spiedvadā, m;

             h=ixL=0.055x115=6,3m;                                                                  

            ∆z - augstumu starpība, m, Δz=3+12=15m.

H=14+1,1x6,3+15+15=51m

Qsadz=0,81 l/s=2,92 m3/st.

Tātad nepieciešams artēziskais sūknis ar caurplūdumu 2,92 m3/st un sūknēšanas augstumu 51 m. Pēc tehniskajiem datiem izvēlas sūkni Grundfos SP 3A 12.

Ārējās ugunsdzēsības sūkņa izvēle

Ārējās ugunsdzēsības sūknim nepieciešams nodrošināt tādu caurplūdumu, kas nepieciešams viena ārējā hidranta darbībai, tas ir, Qnep ir 60 l/s.

Ārējās ugunsdzēsības sūkņa nepieciešamā sūknēšanas augstuma aprēķins.

H=Hbr+1.1h+∆z, kur                                                                                      

Hbr- brīvais spiediens pie hidranta, m;

Hbr=hhidr+hšļ+hēka+hsobrs, kur                                                                

            hhidr - spiediena zudumi hidrantā, m, hhidr=4m;

            hšļ - spiediena zudumi šļaūtenē, m, hšļ=6m;

            hēka - ēkas augstums, m, hēka=4m;

            hsobrs - spiediena zudumi stobrā, m, hstobrs=17m

            Hbr=4+6+4+17=31m

h  spiediena zudumi spiedvadā, m;

            h=ixL=0,016x76=1,22m;                                                        

∆z – augstumu starpība, m,

            ∆z=5,20-1,72=3,48m                                                              

H=31+1,1x1,22+3,48=35,82=36m

Tātad nepieciešams sūknis ar caurplūdumu Q=60 l/s un sūknēšanas augstumu H=36 m. Izvēlas sūkni Grundfos 215-2. Ražotājs brīdina, ka plūsma ir vairāk kā 20 % virs prasītā ražīguma, kas var negatīvi ietekmēt tā darbību, taču tiek atstāts šis sūknis, jo tas netiks darbināts regulāri, bet gan tikai ārkārtas gadījumā.

Iekšējās ugunsdzēsības sūkņa izvēle

Iekšējās ugunsdzēsības sūkņa nepieciešamā sūknēšanas augstuma aprēķins

H=Hbr+1.1h+∆z,

Hbr=hhidr+hšļ +hsobrs,                                                                                   

            hhidr - spiediena zudumi hidrantā, m, hhidr=4m;

            hšļ - spiediena zudumi šļūtenē, m, hšļ=6m;

            hsobrs - spiediena zudumi stobrā, m, hstobrs=17m

Hbr=4+6+4+17=27m

h – spiediena zudumi spiedvadā, m;

            h=i1 xL1+i2xL2 =0,008x17+0,050x70=3,51m                                      

∆z - augstumu starpība, m,

            ∆z=5,20-1,72=3,48m

H=27+1,1x3,51+3,48=35,82=34,3m

Tātad nepieciešams sūknis ar caurplūdumu Q=13 l/s un sūknēšanas augstumu H=35m. Izvēlas sūkni Grundfos SP 60-4.


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze dziļurbumu un ūdens spices ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com