Ūdenstornī uzstādītā rezervuāra regulējošo tilpumu aprēķina, izmantojot ūdens patēriņa grafiku un sūkņa darbības grafiku.

Nosakot ūdenstorņa rezervuāru, netiks ņemts vērā nepieciešamais ūdens daudzums ugunsdzēsības vajadzībām.

Sūkņa padeve procentuāli pa stundām jāsadala tā, lai diennakts patēriņš būtu 100 %. Ūdens rezervuāra tilpums nedrīkst pārsniegt 2 % no kopējā diennakts patēriņa. Ūdenstornim jānodrošina ūdens padeve visos brīžos, kad sūkņa ražība ir mazāka par patēriņu.

 


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze ūdens spices un dziļurbumu ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com