Kā jau jebkuru pārtikas produktu un dzērienu, arī minerālūdens kvalitāti regulē normatīvie akti. Tie paredz, ka minerālūdeņiem jābūt dzidriem, bez nogulsnēm, to garšai un smaržai jāatbilst nosaukumam. Atsevišķiem minerālūdeņiem ir pieļaujami sāļu nogulsnējumi, taču informācijai par to ir jābūt norādītai uz etiķetes. Nekādā gadījumā minerālūdens nedrīkst saturēt smagos metālus.

Normatīvie akti tāpat nosaka, ka uz pudeles etiķetes ir jābūt atrodamam ne tikai konkrētā minerālūdens nosaukumam un īsam raksturojumam, bet arī kādu slimību gadījumā to ieteicams lietot, kāds ir minerālvielu daudzums, uzglabāšanas noteikumi un realizācijas laiks.
Stingri nosacījumi reglamentē arī dabīgo minerālūdeņu ieguvi. Dabīgo minerālūdeni drīkst iegūt tikai no dabiski aizsargāta avota, kur ūdens sastāvs ir stingri noteikt un nemainīgs. Nekādā gadījumā nedrīkst būt nekādas piesārņojuma pazīmes. Ūdenim ir jābūt dabīgi tīram, tāpēc parasti to iegūst nepiesārņotos apvidos, klusos pakalnos, ielejās, mežos, iespējami tālu no pilsētām, rūpniecības un lauksaimniecības vides.
Ūdens no dažādiem avotiem mēdz atšķirties, taču uz to iepakojuma jābūt detalizētai informācijai par sastāvu.


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze ūdens spices un dziļurbumu ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com