Ūdeņus var dalīt saldūdeņos un minerālūdeņos - šo iedalījumu nosaka izšķīdušo vielu koncentrācija ūdenī, ko mēdz dēvēt arī par mineralizāciju. Interesanti, ka ūdenī šķīst ļoti daudzas vielas, tāpēc dabīgos apstākļos ūdens īpatnības var mainīties ļoti krasi atkarībā no dažādiem faktoriem.

Par saldūdeņiem tiek uzskatīti tādi pazemes ūdeņi, kuros mineralizācija nepārsniedz 1 gramu uz litru. Visi pārējie, kuros mineralizācija ir augstāka, tiek uzskatīti par minerālūdeņiem. ES direktīvās gan noteikts, ka par minerālūdeņiem uzskatāmi arī tādi, kuros ir unikāls ķīmiskais sastāvs, taču precīzāk tas nav definēts, tāpēc rada virkni neskaidrību.


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze dziļurbumu un ūdens spices ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com