Latvijas dzeramajos ūdeņos nokļūst daudz dzelzs sāļu, kuri bieži simbiozē ar mangāna sāļiem. Dzelzs sāļi pazemes ūdeņos nokļūst no iežiem, kuri glabā pazemes ūdeņu krājumus (dziļurbums  dziļurbuma aka  aku urbšana), vai no dzelzs cauruļvadiem un ūdenstorņiem, tiem korodējot. Sliktu ūdens piegādes cauruļvadu un rezervuāru dēļ bieži pat labas kvalitātes ūdens kļūst neatbilstīgs drošuma prasībām. Jāatzīmē, ka Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas pieļauj Fe saturu dzeramajā ūdenī līdz 2000 mkg/l, kas, domājams, pieļaujams tikai īslaicīgi un gadījumos, kad kvalitatīvs ūdens uz laiku nav pieejams.

Dzeramā ūdens 2001. gada monitoringa rezultāti liecina, ka 49 % no analizētajiem dzeramā ūdens paraugiem pēc dzelzs satura neatbilst MK noteikumu prasībām, bet mikrobioloģisko rādītāju neatbilstība ir 5,3 %, kas ir visai liels drošuma risks cilvēka veselībai. Pamatoti jautāt, vai nesakārtotu dzeramā ūdens ieguves un piegādes sistēmu monitorings var kalpot veselības drošuma nostiprināšanai? Monitoringa rezultātu mērķis nevar būt tikai ūdens veselības drošuma stāvokļa noteikšana un datu bāzu veidošana. Neatliekami iedzīvotāju veselības stāvoklis korelējams ar šiem rādītājiem attiecīgos rajonos.


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze ūdens spices un dziļurbumu ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com