Domājot par ūdensapgādes sistēmas ierīkošanu, paralēli jāplāno arī kanalizācija. Sadzīves, ražošanas un lietus ūdeņus var novadīt pa vienu vai vairākiem kolektoriem. Šķirtā sistēma, kad katram notekūdeņu veidam tiek paredzēts savs kolektors, izmaksā dārgāk un ierīkošana ir sarežģītāka, tomēr tā nodrošina pilnvērtīgāku attīrīšanu un regulēšanu.

Kas ir sadzīves kanalizācija? Tie ir notekūdeņi no visām saimniecības ēkām, kuru saturu līdz pat 80% apmērā veido organiskie piemaisījumi. Sadzīves notekūdeņi satur arī ķīmiskas vielas no dažādiem mazgāšanas līdzekļiem, tāpēc šie ūdeņi jānovada uz attīrīšanas ietaisēm, tikai pēc tam attīrītu ūdeni var ievadīt dīķī vai citā tiem paredzētā vietā.

Ražošanas kanalizācijas saturs ir atkarīgs no konkrētās rūpnīcas specifikas. Piemēram, kokapstrādes cehā notekūdeņos ir liels skaidu un putekļu piemaisījums. Arī šādus ūdeņus jāattīra, pirms tie tiek nopludināti atpakaļ vidē.

ūdens spicē nav ūdens. No spices nāk gaiss.Ūdens spices tīrīšanas darbi, spice nedod ūdens


"Ūdensapgāde"- 20 gadu pieredze dziļurbumu un ūdens spices ierīkošanā. Dziļurbumus jeb artēziskās akas urbjam visā Latvijas teritorijā cauru gadu.

Kontakti

Tālrunis: +371 27555009


E-pasts: udensapgades@gmail.com